Een definitief energielabel voor uw woonhuis

Begin 2015 hebben alle woningeigenaren van de Rijksoverheid een voorlopig energielabel voor hun woning ontvangen.
Dit voorlopig energielabel is een inschatting van de energiezuinigheid van de woning op basis van de gegevens zoals deze bekend zijn bij onder andere het Kadaster zoals woningtype, oppervlakte en bouwjaar. Als u wilt weten welk voorlopig energielabel uw woning heeft gekregen van de Rijksoverheid klikt u dan op deze link.

Bij verkoop of verhuur van uw woning bent u verplicht een definitef energielabel te hebben. Heeft u die niet dan riskeert u een boete van maximaal € 405,-.
U vraagt dit definitief energielabel aan via de vereenvoudigde methode (VEL= vereenvoudig energielabel) op de website energielabelvoorwoningen.nl.
Deze VEL methode houdt in dat er op afstand een definitief energielabel afgegeven wordt door een erkend deskundige namens de Rijksoverheid.


Over Van Bragt Advies

Van Bragt Advies is door de Rijksoverheid (RVO.nl) gecertificeerd als erkend deskundige.
Binnen één dag kan ik uw definief energielabel valideren, afhankelijk van onder andere de duidelijkheid van de door u aan te leveren bewijsstukken. Er kan namelijk bij de aanvraag om bewijsstukken gevraagd worden zoals facturen, keuringsrapporten, bouwtekeningen, foto’s etc. Zorgt u er dus voor dat u deze gegevens in bezit heeft voordat u met de aanvraag begint.

enlab%201

De aanvraagprocedure

Het aanvragen van het definitief energielabel gebeurt geheel online.

Stap 1:
De Rijksoverheid heeft een checklist voor u gemaakt voordat u begint met de aanvraag.
Leest u deze eerst voordat u met de aanvraag gaat beginnen.

Stap 2:
U begint met inloggen met uw DigiD op: www.energielabelvoorwoningen.nl

Stap 3:
U controleert de woninggegevens en indien nodig past u deze aan. Daarna beantwoord u de overige vragen over de woningkenmerken.

Stap 4:
Online voegt u de gevraagde bewijzen toe zoals een woningkenmerk formulier, bouwkundig rapport, foto’s, facturen etc. Let op, een offerte mag niet als bewijs opgevoerd worden.

Stap 5:
U gaat hier de erkend deskundige selecteren.
U krijgt een lijst met zes erkend deskundigen te zien welke willekeurig zijn gekozen. Mocht Van Bragt Advies hier niet tussen staan dan kunt u rechtsboven in het zoekveld Van Bragt Advies opzoeken en selecteren.

Stap 6:
Hier vult u de benodigde gegevens in, controleert ze nogmaals en kunt u deze versturen.
Na betaling van de factuur wordt uw definitief energielabel binnen een dag gevalideerd, afhankelijk van de compleetheid van de bewijsstukken.
Hierna ontvangt u het definitief energielabel in PDF formaat via de e-mail van EP-Online.


Tarieven

Van Bragt Advies hanteert de volgende tarieven inclusief BTW:

€ 15 voor de validatie van het definitief energielabel op afstand
€ 35 voor de validatie van het definitief energielabel d.m.v. DigiD machtiging*
€ 55 voor huisbezoek binnen 20 km vanaf Aalsmeer (postcode 1432)
€ 75 voor de combinatie huisbezoek en validatie d.m.v. DigiD machtiging*

Buiten een straal van 20 km vanaf Aalsmeer (postcode 1432) wordt er 0,35 € per km gerekend.

* bij een machtiging via DigiD dient u zelf voor de bewijsstukken te zorgen en deze aan Van Bragt Advies door te geven.


Wat u moet weten over het klimaatakkoord

Vanaf 1 januari 2021 gaat het klimaatakkoord in. Dit betekent onder andere een grote verandering in de aanvraagprocedure voor het definitief energielabel.
De vereenvoudigde aanvraagprocedure (VEL) gaat namelijk geheel verdwijnen. Er moet vanaf 1 januari 2021 een expert langskomen om de woning te keuren via de uitgebreide rekenmethode. Doordat de expert op locatie moet komen, is de verwachting dat u als verkoper meer kosten moet maken. Het huidige label kost u nu minimaal €15,-. Straks zal dit volgens Vereniging Eigen Huis naar verwachting ruim €200,- euro zijn.

Alle definieve energielabels die voor 1 januari 2021 zijn afgegeven blijven 10 jaar geldig. Als u dus van plan bent uw woning binnen 10 jaar te verkopen of te verhuren kunt u dus geld besparen op het defintief energielabel door Van Bragt Advies uw label te laten valideren vanaf € 15,-.


Wat doen wij met uw gegevens

Welke persoonsgegevens worden verwerkt:
Van Bragt Advies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de dienstverlening en/of omdat u deze zelf aan Van Bragt Advies verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens welke Van Bragt Advies verwerkt:

· voor- en achternaam
· adresgegevens
· telefoonnummer
· e-mailadres
· bankrekeningnummer
· BSN nummer bij machtiging DigiD

Van Bragt Advies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

· om goederen en diensten bij u af te leveren
· om contact met u op te nemen (telefonisch of via e-mail) indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
· het afhandelen van uw betaling
· Van Bragt Advies verwerkt persoonsgegevens welke wettelijk verplicht zijn voor de belastingaangifte

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard:
Van Bragt Advies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Van Bragt Advies hanteert een bewaartermijnen van één jaar voor de administratie en de Belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Van Bragt Advies verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gebruik van cookies of vergelijkbare technieken:
Van Bragt Advies gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Bragt Advies en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Van Bragt Advies een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens doorgeven via het contactformulier.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, wordt u verzocht een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Binnen 5 werkdagen wordt er op uw verzoek gereageerd.

Van Bragt Advies wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kun u doen op website van de Autoriteit Persoonsgegevens .

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd:
Van Bragt Advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier.


Meer informatie?

Postadres:
Van Bragt Advies
Pontweg 24
1432 BX AALSMEER
Telefoon: 0628491724
BTW: NL001606202B68
KvK: 71381902
Mail: info@vb-advies.nl
Website: https://vb-advies.nl


combilogo

created by Van Bragt Design © Copyright 2021 | info@vb-advies.nl